top of page
Onze-Lieve-Vrouw processie op 14 augustus, de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart of zoals men in Antwerpen zegt ‘Moederkesdag’.

Waarom Maria?

Als moeder van Jezus Christus wordt Maria al eeuwenlang als een grote dame beschouwd.
Ze moet niet zelf vereerd worden, maar verwijst steeds naar haar zoon en medieert onze
vragen. Als moeder lijkt ze meer toegankelijk en dichter bij ons dan Jezus zelf. Tot Maria
bidden doe je dan ook met de overtuiging dat je gebed in de hemel zal gehoord worden. Dat
je getroost en gesteund wordt, hoewel je problemen natuurlijk niet plotseling verdampen.

 

 

Wat heeft Maria met Antwerpen?


Al in 1399 (!) werd Onze-Lieve-Vrouw aangesteld als patrones van de stad Antwerpen. Er
werd systematisch tot haar gebeden voor hulp bij rampspoed en oorlog. Jaarlijks ging een
grote Maria-processie uit waar alle gilden en groeperingen van de stad aan deelnamen.
Maria werd geprezen voor de bescherming die de stad ondervond en tal van kapellen
werden gesticht in haar naam. Het is uniek dat er nog steeds een Maria-beeld in de gevel
van het stadhuis van Antwerpen staat.
In geen enkele andere stad zijn er zoveel en zo grote Mariabeelden in het straatbeeld. Elke
buurt wilde een zo mooi en groot mogelijk beeld hebben, dat prachtig versierd werd bij
feestdagen met extra waardevolle kronen en bloemenkransen. Antwerpen is dus in zijn
geheel altijd heel mariaal geweest.

 


Wat doet de kapel?


De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Lof van de kathedraal draagt de zorg voor het grote
genadebeeld van Maria dat opgesteld staat in de noordelijke zijbeuk van de kathedraal. Dat
is het beeld dat al eeuwenlang in processie rondgedragen wordt in de stad. Het beeld werd
beschadigd tijdens de beeldenstorm en preventief verstopt, soms ingemetseld in de woning
van een van de kapelmeesters, tijdens de Spaanse furie en Franse overheersing. Maar met
de hulp van de Antwerpenaren werd het beeld goed bewaard en is telkens opnieuw in volle
glorie hersteld. Rijke Antwerpenaren en heersers schonken stof, juwelen en geld om het
altaar en de aankleding van Maria te financieren. Daardoor bezit het beeld ondertussen een
uitgebreide en zeer waardevolle garderobe. Bij de processie wordt Maria in vol ornaat rond
gedragen.


Hoezo- Maria groet Antwerpen?
 

Hoewel de kapel het genadebeeld van Maria mag beheren en verzorgen, behoort het
genadebeeld in wezen aan Antwerpen toe. Maria wil dan ook niet opgesloten blijven achter
de muren van de kathedraal, hoe prachtig en uitnodigend die ook zijn. Een keer per jaar
komt zij naar buiten, voor alle Antwerpenaren, toeristen en bezoekers. Dan groet zij de stad.
Dan is ze weer helemaal onder de mensen, zoals het hoort.

 

De processie komt tot stand met de hulp van:
- Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Lof van de kathedraal
- Kapel van de venerabel van de kathedraal
- Zanggroep Voces Capituli

- de brancardiers van Lourdesreizen
- de stad Antwerpen
- de kathedrale familie- Familia Cathedralis
- …

bottom of page