Maria Groet Antwerpen

Op 14 augustus, de vooravond van Maria Tenhemelopneming, vindt opnieuw de Mariale Processie plaats rond de Kathedraal! Een unieke belevenis!

HERBEKIJK hier de processie van vorig jaar!

Featured Posts
Recent Posts