top of page

Wie zijn we?

Doel
Doel

De vereniging heeft tot doel de verering te bevorderen van Onze Lieve Vrouw, patrones van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het bisdom en de stad Antwerpen. Ze neemt initiatieven die dat doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. De werking van de vereniging is verbonden met het beeld en de verering van Onze Lieve Vrouw in de kathedraal van Antwerpen. Daarom ontwikkelt de vereniging haar activiteiten in samenspraak met de Bisschop van Antwerpen en de pastoor van de kathedraal van Antwerpen, met erkenning van de rechten die hun vanwege het burgerlijk en het kerkelijk recht toekomen.

 

De kapelheren en -dames vormen een vereniging van katholieke lekengelovigen. Ze onderhouden nauwe banden met de burgerlijke samenleving en engageren zich in het Christelijk middenveld. Ze doen dit vanuit een Christelijke visie op mens en samenleving. Tegelijk nemen zij deel aan het kerkelijk leven vanuit hun roeping en zending als lekengelovigen. Om haar doelstelling te bereiken kan de vereniging goederen, bedragen, schenkingen en legaten ontvangen en beheren. Ze kan steun verlenen aan en samenwerken met wie die doelstelling nastreeft. 

 

Meer weten? Raadpleeg dan onze statuten.

Bestuur
Bestuur
De Kapel
De kapel van Onze-Lieve-Vrouwe Lof ter kathedraal te Antwerpen

De Gilde van OLV Lof werd volgens de Juliaanse kalender opgericht op 12 februari 1479. Ze bestaat sindsdien zonder onderbreking en is één der oudste verenigingen van Antwerpen, en bij uitbreiding van heel het land. Het indrukwekkend archief wordt bewaard in het Rijksarchief te Beveren.

 

Het zijn de Kapelmeesters van de Gilde die zorgen voor het onderhouden, versieren, kleden, van het Genadebeeld dat in de kathedraal wordt bewaard. Ze verzorgen en ondersteunen de devotie hierrond. Ze trachten de devotie voor Onze Lieve Vrouw eigentijds te vertalen. Ze werken mee aan initiatieven van maatschappij opbouw.

 

Wie Kapelmeester wordt, doet het vanuit een maatschappelijk engagement, persoonlijk of in groep. Vanuit een zending en roeping als katholieke gelovigen:

 

  • die vandaag met beide voeten in de maatschappij staan en nauwe banden hebben met de burgerlijke samenleving,

  • ons eigentijds te engageren in het christelijk middenveld,

  • uitgaande van de christelijke visie op de mens en op die samenleving,

  • en van de wereld waarin we vandaag leven,

  • op grond van wat we vandaag via de wetenschap weten en kennen,

  • op grond van traditie en overlevering,

  • om vanuit en binnen dat maatschappelijk kader mee te sturen, verantwoordelijkheid te nemen en te dragen,

  • deel te nemen aan het kerkelijk leven en dat kerkelijk en maatschappelijk weefsel te ondersteunen met aandacht en inzet voor Maria als moeder van Jezus. Die kwam onder ons met een duidelijke missie van oneindige Liefde. Hij leeft en inspireert vandaag ondanks Zijn lijden en dood.

 

De voordracht tot kapelmeester/kapeldame vereist de ondersteuning van twee peters/meters uit de actuele groep van kapelmeesters. 

Gildeleden
De Gildeleden van de Kapel van Onze Lieve Vrouwe Lof vzw

Gildeleden zijn ‘sympathisanten’ voor wie Onze Lieve Vrouw van Antwerpen een ‘aanspreekpunt’ is, die hun bijzondere genegenheid geniet. Waar zij ‘op bezoek’ gaan met hun zorgen, vragen en bekommernissen. Waar ze eventjes de drukte ontlopen en weer rust zoeken.

Die genegenheid wordt tot uitdrukking gebracht door het lidmaatschap van de Gilde.

Heb je interesse om tochtgenoot met ons te worden en u samen met ons in te zetten, dan nodigen we u graag uit om met ons mee op weg te gaan. Bezorg ons hieronder uw gegevens of neem per post contact op en maak uw bijdrage over van minimum 25 € op onze rekening BE02 3631 2887 4240 met vermelding van uw adresgegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor onze eigen informatie en worden niet gedeeld met derden. Uw steun laat ons toe ons verder in te zetten.

U ontvangt vijf maal per jaar ons tijdschrift “De Tabbaard” en wordt geïnformeerd over activiteiten in de kathedraal.

 

Onderaan kan u alvast proeven van De Tabbaard uit het archief!

GILDE OLV LOF vzw

Groenplaats 21

2000 Antwerpen

Rekening BE02 3631 2887 4240

Bericht ontvangen!

bottom of page